promovare
www. buntesti.bihor.ro


www.groupromo.ro

groupromo publicitate groupromo publicitate promovare oradea bihor romania


Meteo


Convertor valutar


Biserica ortodoxa satul Bradet comuna Buntesti Bihor

Biserica ortodoxa din Brădet are hramul Sf. Ioan Teologul, este construită în anul 1733 de către meşterul Isaiu Ignat. Are forma de corabie, stil ardelenesc, cu clopotniţa făcând parte din corpul bisericii. Iconostasul a fost pictat pe pânză în ulei de către pictori necunoscuţi. Clădirea bisericii deţine monumente de arhitectură cât şi obiecte de valoare artistică – documentară cum sunt cărţile de cult cu litere chirilice tipărite în secolele XVII-XVII.
Biserica este declarată monument istoric.Biserica ortodoxa veche satul Bradet comuna Buntesti Bihor

Biserica ortodoxa de lemn din Brădet (com. Bunteşti), unul din monumentele istorice cele mai valoroase ale arhitecturii de lemn este construită în anul 1733 de meşterii Mândruţul şi Briciu Crăciun din ţinutul Abrudului, menţionaţi de inscripţia de deasupra intrării în naos. Remarcabile sunt cele două portaluri monumentale cu un bogat decor ce aminteşte de tradiţia romanică.
Interiorul bisericii a fost decorat cu pictură murală în anul 1750 de către pictorul David de la Curtea de Argeş. Tâmpla şi şi icoanele sale au fost realizate de artist în anul 1750. Pictura parietală aparţinând lui David Zugravul se păstrează în absidă, precum şi unele fragmente în naos şi pronaos. Icoanele în bună parte aparţin şi ele aceluiaşi artist. De David Zugravul sunt realizate şi uşile împărăteşti pe pânză prinsă pe şasiuri de lemn. Uşile împărăteşti prezintă scena Buneivestirii şi sunt realizate de un meşter anonim din prima jumătate a sec. al XVIII – lea (pictor caracterizat prin desenul sigur, compoziţii de tradiţie postbizantină cu unele elemente de decor renascentist). Inscripţiile nominative sunt scrise cu elegante litere în slavonă.Satul Bradet comuna Buntesti Bihor

Satul Bradet comuna Buntesti BihorHarta satul Bradet comuna Buntesti Bihor


Vizualizare hartă mărită

www.groupromo.ro www.angajari.bihor.ro www.anunturi.bihor.ro www.episcopiaoradiei.ro www.crisulrepede.ro